EN  RU

Xu, Yifan

Yifan Xu
1988-08-08
China

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
5
4
9
Women's Doubles
5
4
9
1
0
1
Women's Doubles
1
0
1
Women's Doubles
1
0
1
1
0
1
Women's Doubles
1
0
1
Women's Doubles
2
2
4
0
2
2
Women's Doubles
0
2
2

Yifan Xu - Grand Slam Stats