EN  RU

You, Xiaodi

Xiaodi You
1996-05-12
China

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
2
2
Women's Doubles
0
2
2
0
1
1
Women's Doubles
0
1
1
Women's Doubles
0
1
1

Xiaodi You - Grand Slam Stats